Hastanemiz Doktorlarından Uzm. Dr. Çağla Hanedar Antalya'da katıldığı Kongrede Sözlü Sunum Yaptı.
16 Kasım 2021


11-14 Kasım 2021 tarihinde Belek, Antalya’da Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği tarafından düzenlen 9. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresinde hastanemiz doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağla Hanedar “PD-1/PD-L1 Yolağının Nivolumab ile İnhibisyonunun Sıçan Endometriozis Modelinde Tedavideki Etkinliği” konulu bilimsel sunum yapmıştır.


  • Dr. Çağla Hanedar.jpeg