Sosyal Sorumluluk Projesi
19 Mart 2018

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Dr. Emel BAYRAKTAR Sınıfı (Hastane Sınıfı)

Hastane Sınıfımızın amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun  olarak öğrencilerin,

                     İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki ilköğretimin amaçlarının gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumlulukları kazandırmak,

                     Hastanede tedavi gördükleri süre içinde de eğitim-öğretim haklarından yararlanmalarını sağlamak,

                     Hastanede yatan çocukların ders yılı kayıplarını önlemek,

                     Çocukların eğitsel ve ruhsal yönden gelişimlerini sağlamaya yardımcı olmak,

                     Hastanede yatan çocukların içinde bulundukları ortama, çevresine ve topluma uyumlarını sağlamaktır.

Bu kapsamda hastanemiz bünyesinde yer alan Dr. Emel BAYRAKTAR Sınıfında çocukların sağlık durumları ve yatış süreleri gözönüne alınarak, ders çalışma, resim ve boyama yapma, kitap okuma gibi faaliyetlerde bulunması yoluyla  hastane ve hastalık psikolojisinden kurtulması sağlanır.

Psiko-sosyal Çalışma

     Hastanede yatarak tedavi gören hastalar, Sosyal Hizmet Uzmanının yaptığı rutin hasta vizitleri ve servis sorumlu hemşirelerinin ve/veya doktor tarafından bildirimi sonucunda değerlendirmeye alınmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda durum ve ihtiyaçlar müracaatçı ile birlikte tespit edilir.


Sosyal Hizmet Uzmanı; tedavi olmayı reddetme, ilaç kullanmayı reddetme, hastanede kalmayı reddetme, hastanede uzun süre yatmaktan dolayı moral gücünü kaybetme gibi durumlarda hastalığı kabullenme, içinde bulunduğu yeni durumla başa çıkma yollarını öğrenme gibi konularda ve hastanın çaresizlik, bağımlılık gibi durumlarıyla başa çıkma konularında psikolojik destek sağlanması için Sosyal Hizmet müdahalesi yapar, Kişisel görüşmeler, grup çalışmaları ve sosyal aktiviteler (iş-uğraşı çalışmaları, film gösterimi, piknik vb. etkinlikler) düzenleyerek hastanın içinde bulunduğu olumsuz durumu iyileştirme yönünde destekler sağlamayı amaçlar.

Kurum Bakımına Yerleştirme

     Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından yapılan rutin hasta ziyaretleri ve diğer sağlık personelinin bildirimi sonucunda tespit edilen aile içi şiddet, cinsel ihmal ve istismar, çocuklara yönelik istismarlar, kimsesiz yaşlı, terk bebek-çocuk vakaları Sosyal İnceleme Raporu ve Bireysel Değerlendirme Raporu-Görüşme Raporları ile raporlaştırılır ve sosyal serviste bulunan hasta dosyalarında muhafaza edilir. Korunmaya muhtaç kadın, çocuk, yaşlı ve evsizler için sosyal hizmet kurumları (ASPB) ile iletişime geçerek kalacak yer ve yasal koruma sağlar. Şiddete uğramış olan mağdurlara psikolojik destek, 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirme, mağdur korunma altına alınmak istiyorsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  kurumları ile işbirliği çerçevesinde ekonomik, barınma vb. konularda destek sağlanır.

Hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca yürütülen ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi ve halkla ilişkiler gibi hizmetlerin yürütülmesi, hastanemizin Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi tarafından mesleki çalışma ve sosyal sorumluluk misyonu kapsamında gerçekleştirilmektedir.


  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • s1.jpg