Başvuru Formları
22 Mart 2023

ZORUNLU BAŞVURU FORMLARI:

1. BAŞVURU DİLEKÇESİ FORMU.docx
2. BAŞVURU FORMU.docx
3. ÖZGEÇMİŞ FORMU.docx
4. ETİK KURUL TAAHHÜTNAMESİ.docx
5. İYİ KLİNİK UYGULAMALARI VE HELSİNKİ BİLDİRGESİ TAAHHÜTNAMESİ.doc
6. BÜTÇE TAAHHÜTNAMESİ.doc
7. ÖN İZİN FORMU (ÇALIŞMA YAPILACAK KURUMDAN ALINACAK FORM)
8. ETİK KURUL BAŞVURU ÜCRET DEKONTU (KURUM DIŞINDAN BAŞVURANLAR İÇİN)
9. ÇALIŞMA İLE İLGİLİ EN AZ ÜÇ MAKALE (TAM METİN HALİNDE OLACAKTIR)

ÇALIŞMAYA BAĞLI GEREKLİ OLAN DİĞER FORMLAR:

1. BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU.docx
2. BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU.docx
3. ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU.docx
4. SİGORTA TAAHHÜTNAMESİ FORMU.doc
5. PROJE SONUÇ RAPORU FORMU.docx