Manevi Destek Birimi

Manevi Destek Birimi hastanemizin H Blok 1. Katta bulunmak olup bir bayan, bir erkek Manevi Destek Uzmanımız görev yapmaktadır. 

Dini referanslardan hareketle hastalarımızın üzüntü, sıkıntı ve korku hallerinde, yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında, maruz kaldığı yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerileri geliştirmelerine yardımcı olmayı, varsa sorularını cevaplamayı ve hayatlarına yeni bir anlam vermek için moral kazandırmayı amaçlayan bir destek sürecidir. Hastalarımız içsel sıkıntı durumunda, moralsiz olduğunda, dini sorularına cevap aradığında, ibadetlerini yapmakta zorlandığında, karamsar olduğunda, anlam arayışı içerisinde olduğunda ve candan bir dost aradığında Manevi Destek Birimine başvurabilir veya destek talebinde bulunabilir.

Moral
Motivasyon
Manevi Destek
Dini Konularda Danışmanlık
Rehberlik Hizmetleri sunulur.

Hastalarımız Manevi Destek Birimine doğrudan başvurulabileceği gibi ilgili sağlık personeli aracılığı ile manevi destek alma isteği talebinde bulunabilir.
Tel: