Hastanemiz Doktorlarından Uzm. Dr. Volkan Yarar ve Uzm. Dr. Gökhan Kılınç Katıldıkları Kongrede Sözlü Sunum Gerçekleştirdiler.
23 Mart 2022

17-20 Mart 2022 tarihinde Antalya'da düzenlenen "21.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi" ne konuşmacı olarak davet edilen Uzm. Dr. Volkan Yarar "ARDS Hastalarında Kök Hücre Tedavileri", Uzm. Dr. Gökhan Kılınç "Covid-19 hastalarında İnvaziv Pulmoner Aspergilloz'un Klinik Özellikleri" konuları ile sözlü sunum gerçekleştirmişlerdir.

  • kongre anestezi2.jpeg
  • kongre anestezi.jpeg